Hjem

Informasjon fra styret

 

På medlemsmøtet 29. januar ble årets aktivitetsplan satt opp. Den deles ut i postkassene i bygda og ligger også på vår hjemmeside.

Det er lett å få frivillige til komiteer, men det kan være en utfordring å få hovedansvarlige til enkelte arrangementer. Foreløpig mangler vi hovedansvarlig til sommerfesten. Hovedansvaret består i å planlegge innkjøp, bestille evt musikk, klargjøre huset før/etter, ha kontroll på inntekter/utgifter og holde komitemøte hvor ansvaret kan fordeles.

Styret oppfordrer dere som er interesserte til å melde fra om og på hvilken måte dere kan bidra til disse arrangementene. Oppfordringen går også til utflyttede Kastnesværinger, hyttefolk og andre interesserte.

 

Vi har fått Coop-kort!

Vi har to kort som kan benyttes ved innkjøp av varer til arrangement. Kortet benyttes også ved vareretur. Ungdomslaget får deretter tilsendt faktura. Det er med andre ord slutt på private utlegg ved dagligvarekjøp. Ta kontakt med Tone eller Frode.

 

Utlånsnøkler

Styret har to utlånsnøkler som deles ut ved behov, f.eks til arrangementer, aktiviteter eller ved privat utleie. Ta kontakt med Tone eller Frode.

Ønsker du å bli medlem i UL Heimhug?

 

Medlemsavgiften er kr 150,- pr voksen og 75,- for barn til og med 16 år. Medlemsagviften gjelder for kalenderåret.

Som medlem kan du delta på medlems-arrangementer, du kan leie fasiliteter til medlemspris, du har stemmerett ved årsmøter, og du viser at du støtter opp om ungdomslaget.

Medlemskap kan tegnes ved henvendelse til kasserer, eller en annen i styret. Se kontaktinformasjon.

Du kan også betale inn 150 kr til kontonr. 4796.63.65931, bruk betalingsinformasjon: "Medlemskap + NAVN"

Kontaktinformasjon

 

 

Styret for 2017 består av:

  • Tone Sørensen (leder)

tlf: 408 48 823

e-post: tone_sor@hotmail.com

  • Arve Ystmark

tlf: 986 20 107

  • Frode Forsberg (kasserer)

tlf: 970 72 802

e-post: frode@mathildehaugen.net

  • Bjørn Ness (styremedlem)

tlf: 77 18 76 22/996 06 908

  • Wenche Fredriksen (styremedlem)

tlf: 938 52 309

Hver gang du spiller går inntil 5% av din spillinnsats til den grasrotmottakeren du velger. Vi oppfordrer deg til å støtte UL HEIMHUG!

Copyright © All Rights Reserved