Hjem

Årsmøte 28.1.24

INNKALLING TIL

 

ÅRSMØTE I UL HEIMHUG

 

Søndag 28. januar kl 1800 på Ungdomshuset på Kastnes

 

Saksliste:

Åpning

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Valg av to til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding for ungdomslagets arbeid i 2023
 5. Regnskap for 2023
 6. Valg gjeldende for 2024 (legges fram av valgkomiteen)
 7. Kjøkken - renovering
 8. Innkomne saker:
  1. Leie av ungdomshuset til konfirmasjon:
   • Vibeke Nilsen 1.- 2.6.24

 

Det vil i etterkant av årsmøtet bli avholdt Medlemsmøte ca kl 1900, her vil aktivitetsplan for 2024 bli drøftet og fastlagt.

 

Kaffe serveres, ta med litt småkaker som du kan by de andre.

 

VEL MØTT!

 

 

 

Styret i UL Heimhug


Nina Bolle   Kai C. Bakken   Merete Albertsen   Frode Forsberg   Bjørn Ness

2024

UL Heimhug avholdte årsmøte 28. januar og årsmøtet ønsket å rette en stor TAKK til alle de som bidrar med kaker, dugnad, initiativ, premier til arrangement og deltakelse både i komite og som gjest på våre arrangement.


Årsmøtet i 2023 vedtok å kjøpe inn hjertestarter til ungdomshuset. Det ble slik at Akvafarm sponset hjertestarter til Ungdomslaget og denne henger nå inne på huset men skal monteres på utsiden ved ytterdøren slik at den er tilgjengelig hele året. Tusen takk til Akvafarm.


Det er også på trappene med et kurs for bruk av hjertestarteren.


PÅ VEGNE AV HELE UNGDOMSLAGET

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR

SALG AV STÆSJ


UL Heimhug har to typer kopper for salg.

Termokopp til kr 200,-

Emaljekopp til kr 150,-

Koppene kan kjøpes hos noen fra styret i tillegg til at de er mulig å få kjøpt på alle våre arrangement. 

Ønsker du å bli medlem i UL Heimhug?


Medlemsavgiften er kr 150,- pr voksen og 75,- for barn til og med 16 år. Medlemsavgiften gjelder for kalenderåret.

 

Som medlem kan du delta på medlems-arrangementer, du kan leie fasiliteter til medlemspris, du har stemmerett ved årsmøter, og du viser at du støtter opp om ungdomslaget.

Medlemskap kan tegnes ved henvendelse til kasserer, eller en annen i styret.

Se kontaktinformasjon.

Du kan også betale inn 150 kr til kontonr. 4796.63.65931, bruk betalingsinformasjon: "Medlemskap + NAVN"

Husleie private arrangement


 • Medlem Ungdomshuset kr 600,00
 • Vask av gulv og toalett kr 1500,00


 • Ikke medlem Ungdomshuset kr 1500,00
 • Vask av gulv og toalett kr 1800,00


Betales til kontonr. 4796.63.65931, bruk betalingsinformasjon: "Husleie privat arrangement + DATO"

KontaktinformasjonStyret for 2024 består av:

 

 • Nina Bolle (leder) tlf 915 73 209

e-post: post@ulheimhug.no

 • Frode Forsberg (kasserer)

tlf: 970 72 802

e-post: frode.forsberg@outlook.com

 • Gunn Bente Krøger Vanebo
 • Håkon Torfinn Agersborg
 • Merete Albertsen (styremedlem)

tlf: 922 48 819Informasjon fra styret


Vi har Coop-kort!

Vi har to kort som kan benyttes ved innkjøp av varer til arrangement. Kortet benyttes også ved vareretur. Ungdomslaget får  deretter tilsendt faktura. Det er med andre ord slutt på private utlegg ved dagligvarekjøp til arrangement.

Ta kontakt med Nina eller Frode.


Utlånsnøkler

Styret har to utlånsnøkler som deles  ut ved behov, f.eks til  arrangementer, aktiviteter  eller ved privat utleie. Ta kontakt med Nina eller Frode.

Hver gang du spiller går inntil 5% av din spillinnsats til den grasrotmottakeren du velger. 

Vi oppfordrer deg til å støtte UL HEIMHUG!