Hjem

SISTE NYTT

 

ÅRSMØTE I UL HEIMHUG

 

Søndag 29. januar kl 1800 på Ungdomshuset på Kastnes

 

Saksliste:

Åpning

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Valg av to til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding for ungdomslagets arbeid i 2022
 5. Regnskap for 2022 (legges fram på årsmøtet?)
 6. Vedtektsendring § 7 Årsmøtets oppgaver
 7. Valg gjeldende for 2023 (legges fram av valgkomiteen)
 8. Retningslinjer for utleie av ungdomshuset
 9. Salg av bedehuset
 10. Foreløpige innkomne saker:
  1. Leie av ungdomshuset 2.-4.6.23 til konfirmasjon:
   • Elin Lombnes Horvli (på Stien)

SALG AV STÆSJ


UL Heimhug har to typer kopper for salg.

Termokopp til kr 200,-

Emaljekopp til kr 150,-

Koppene kan kjøpes hos noen fra styret i tillegg til at de er mulig å få kjøpt på alle våre arrangement. 

Ønsker du å bli medlem i UL Heimhug?


Medlemsavgiften er kr 150,- pr voksen og 75,- for barn til og med 16 år. Medlemsavgiften gjelder for kalenderåret.

 

Som medlem kan du delta på medlems-arrangementer, du kan leie fasiliteter til medlemspris, du har stemmerett ved årsmøter, og du viser at du støtter opp om ungdomslaget.

Medlemskap kan tegnes ved henvendelse til kasserer, eller en annen i styret.

Se kontaktinformasjon.

Du kan også betale inn 150 kr til kontonr. 4796.63.65931, bruk betalingsinformasjon: "Medlemskap + NAVN"

Husleie private arrangement


 • Medlem Ungdomshuset kr 600,00
 • Vask av gulv og toalett kr 1500,00


 • Ikke medlem Ungdomshuset kr 1500,00
 • Vask av gulv og toalett kr 1800,00


Betales til kontonr. 4796.63.65931, bruk betalingsinformasjon: "Husleie privat arrangement + DATO"

KontaktinformasjonStyret for 2022 består av:

 

 • Nina Bolle (leder) tlf 915 73 209

e-post: post@ulheimhug.no

 • Kai C. Bakken (nestleder)

tlf: 910 05 822

 • Frode Forsberg (kasserer)

tlf: 970 72 802

e-post: frode.forsberg@outlook.com

 • Bjørn Ness (styremedlem)

tlf: 996 06 908

 • Merete Albertsen (styremedlem)

tlf: 922 48 819Informasjon fra styret


Vi har Coop-kort!

Vi har to kort som kan benyttes ved innkjøp av varer til arrangement. Kortet benyttes også ved vareretur. Ungdomslaget får  deretter tilsendt faktura. Det er med andre ord slutt på private utlegg ved dagligvarekjøp til arrangement.

Ta kontakt med Nina eller Frode.


Utlånsnøkler

Styret har to utlånsnøkler som deles  ut ved behov, f.eks til  arrangementer, aktiviteter  eller ved privat utleie. Ta kontakt med Nina eller Frode.

Hver gang du spiller går inntil 5% av din spillinnsats til den grasrotmottakeren du velger. 

Vi oppfordrer deg til å støtte UL HEIMHUG!