Hjem

UTSATT!

Årsmøte UL HEIMHUG

søndag 31. januar 2021 kl. 17.00 på ungdomshuset


Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

 2. Valg av møteleder og sekretær

 3. Valg av to til å underskrive protokollen

 4. Årsmelding fra Lokallagets arbeid 2020

 5. Regnskap 2020 (legges fram på møtet), og orientering i fm rep av taket

 6. UL Heimhugs fremtid (brev fra valgkomiteen legges fram)

 7. Valg, gjeldende for 2021

 8. Fastsettelse av Medlemskontingent for 2021

 9. Salg av Bedehuset

 10. Orientering om økning i utleiepriser

 11. Ev innkomne saker


Avhengig av utfallet av sak 6, vil det i etterkant av årsmøtet bli gjennomført Medlemsmøte, ca kl 1930. Her vil eventuell aktivitetsplan for 2021 bli drøftet og fastlagt i tillegg til informasjon om forestående vedlikehold.

Saker som ønskes behandlet må være skriftlige og levert til styret innen 23. jan.

Kaffe serveres, ta med litt småkaker som du kan by de andre.

Vel møtt!


Hilsen styret


Informasjon fra  styret


Vi har Coop-kort!

Vi har to kort som kan benyttes ved innkjøp av varer til arrangement. Kortet benyttes også ved vareretur. Ungdomslaget får  deretter tilsendt faktura.  Det er med andre ord slutt på private utlegg  ved dagligvarekjøp.  Ta kontakt med Stine eller Frode.


Utlånsnøkler

Styret har to utlånsnøkler som deles  ut ved behov, f.eks til  arrangementer, aktiviteter  eller ved privat utleie. Ta kontakt med Stine eller Frode.

Ønsker du å bli medlem i UL Heimhug?


Medlemsavgiften er kr 150,- pr voksen og 75,- for barn til og med 16 år. Medlemsagviften gjelder for kalenderåret.

 

Som medlem kan du delta på medlems-arrangementer, du kan leie fasiliteter til medlemspris, du har stemmerett ved årsmøter, og du viser at du støtter opp om ungdomslaget.

Medlemskap kan tegnes ved henvendelse til kasserer, eller en annen i styret. Se kontaktinformasjon.

Du kan også betale inn 150 kr til kontonr. 4796.63.65931, bruk betalingsinformasjon: "Medlemskap + NAVN"

Husleie private arrangement


 • Ungdomshuset, medlem kr 400,00
 • Ungdomshuset, ikke medlem kr 750,00
 • Bedehuset  kr 300,00
 • Vask av gulv og toalett  kr 1000,00


Betales til kontonr. 4796.63.65931, bruk betalingsinformasjon: "Husleie privat arrangement + DATO"

KontaktinformasjonStyret for 2019 består av:

 

 • Stine Cruickshank (leder)

tlf: 994 83 655

e-post: stinecct@gmail.com

 • Arve Ystmark (nestleder)

tlf: 986 20 107

 • Frode Forsberg (kasserer)

tlf: 970 72 802

e-post: frode.forsberg@outlook.com

 • Bjørn Ness (styremedlem)

tlf: 77 18 76 22/996 06 908

 • Merete Albertsen (styremedlem)

tlf: 922 48 819

Hver gang du spiller går inntil 5% av din spillinnsats til den grasrotmottakeren du velger.  Vi oppfordrer deg til å støtte UL HEIMHUG!